VÝZNAMNÉ FIRMY

 

Lázně Poděbrady a.s.
Jiřího náměstí 39
290 33 Poděbrady
IČO: 45147833
DIČ: CZ45147833
Tel: 325 606 500
Fax: 325 612 748
E-mail: ck@lazne-podebrady.cz

Hlavní průmyslové subjekty
Blažek sklo Poděbrady, s. r. o.
Meyra, s. r. o.
PolyComp, a.s.
Poděbradka, s. r. o.

Hlavní stavební firmy
PMS, s. r. o.
Pama
Stafiko, s. r. o.
Polabská stavební, s. r. o.
Stamat, s. r. o.
Deltastav, s. r. o.

Další subjekty

Elektro Oáza

PEMAX, s. r. o.
Polabské mlékárny, a. s.

 

 

HLAVNÍ PRŮMYSLOVÉ SUBJEKTY

 

Sklárny Bohemia, a.s.
Jiráskova 223/19
290 01 Poděbrady III
Tel: 325 602 111
http://www.sklarny-bohemia.cz/

 

Meyra, s. r. o.
Stavební 57/IV
Poděbrady
Tel: 325 626 503
vozíky a pomůcky pro postižené

POLYCOMP, a. s.
projekce, výroba, montáž a údržba kotelen
Kluk 22/VIII
Poděbrady
Tel: 325 604 111
e-mail: polycomp@polycomp.cz
http://www.polycomp.cz/

Polabské mlékárny, a. s.
Dr. Kryšpína 510/II
Poděbrady
Tel. 325 630 061
produkce mléka a mléčných výrobků
http://www.polabske.cz/

Blažek sklo Poděbrady, a. s.

Olbrachtova 600
Poděbrady
Tel: 325 603 200
broušení skla

Poděbradka, a. s.
Nymburská 239/VII
Tel.: 325 630 119
Fax: 325 630 120

výroba nealkoholických nápojů

http://www.podebradka.cz
podebradka@podebradka.cz

 

 

HLAVNÍ STAVEBNÍ PRŮMYSL

 

PMS, s. r. o.
U Bažantnice 51/III
Poděbrady
Tel: 325 612 041
stavební a inženýrská činnost

Polabská stavební, s. r. o.
Oseček 87
Tel: 325 626 808
stavební výroba

PAMA
Dr. Beneše 2
Poděbrady
Tel: 325 614 643
stavební firma

 

Stamat, s. r. o.
Na Hrázi 324
Poděbrady
Tel.: 325 610 851
stavební výroba, prodej stavebnin

STAFIKO, s. r. o.
Husova 122/II
Poděbrady
Tel: 325 613 584
stavební výroba, prodej stavebnin

 

Milan Bezděčný
Jiráskova 322
29001 Poděbrady
Tel: 731 415 708

 

PRAMOS, a.s.

Výroba a prodej palstových a hliníkových oken i dvěří. Fasády, požární uzávěry,

garážová vrata a všechny potřebné služby spojené s těmito produkty.

Schnirchova 522/4

29001 Poděbrady

Tel.: 775 591 358

Email: podebrady@pramos.cz

https://www.pramos.cz/kontakty/podebrady

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1/I
PODĚBRADY
TELEFON:  +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY