VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

Všem, kteří jste projevili zájem o práci v Městském kulturním centru, děkuji.

Bohužel, v současné kritické situaci jsme nuceni v zájmu ochrany zdraví obyvatel rušit veškeré již naplánované akce, divadlo i kino jsou pro veřejnost uzavřené. Nikdo není zatím schopen předvídat, jak dlouho tato krize potrvá. Z těchto důvodů bylo pracovní místo samostatného technicko-organizačního pracovníka dočasně zrušeno a probíhající výběrové řízení na jeho obsazení zastaveno. Doufám, že se situace brzy natolik zklidní, abychom byli schopni chod organizace obnovit. Poté budeme výběrové řízení opakovat.

Moc se omlouvám za případné nepříjemnosti a prosím, abyste nám zachovali svou přízeň.

Ing. Lucie Kurková

ředitelka Městského kulturního centra Poděbrady

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1/I
PODĚBRADY
TELEFON:  +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY