ÚČETNICTVÍ

 

Mgr. Ing. Zdeněk Hosa, daňový poradce č.3543
vedení účetnictví, zpracování mezd, poradenství
Nám. T.G.Masaryka 1130
290 01 Poděbrady
tel.: 603 859 361
fax: 325 615 384
http://www.akontservis.cz/
email: hosa@akontservis.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1/I
PODĚBRADY
TELEFON:  +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY