Kinoreklama v Zámeckém biografu

 

• Zámecký biograf promítá každý den, přičemž asi 20% filmů je ve 3D.

• měsíčně můžeme Vaši reklamu pustit před cca 30 večerními filmy.
• průměrná návštěvnost kina je 22 diváků. Celkem navštíví kino zhruba 9.000 diváků za rok.

• navržená cena se odvíjí od délky spotu a od počtu opakování.

 

kinoreklama cenik

 

K základní ceně bude připočteno 21 % DPH.

 

1 týden se počítá od pondělí do neděle. V určitých týdnech je možné, že některé filmy se promítají vícekrát a zase v jiných týdnech je počet promítání nižší z důvodu určitých svátků a jiných akcí.

 

Cena se počítá za 1 odpromítané představení. Čili, je-li v daném týdnu promítáno 5 filmů bude se cena počítat pouze za těchto 5 filmů. Pokud je v jiném týdnu odpromítáno 10 filmových představení, bude se cena počítat za všech 10 filmů.

 

Filmový plán Zámeckého biografu na následující měsíc Vám bude na vyžádání zaslán do 20. v předchozím měsíci, z důvodu naplánování promítání Vaší reklamy.

 

Video musí být ve formátu DCP, tj. Digital Cinema Package.

 

Převod do DCP formátu můžeme zajistit v ceně 500 Kč + DPH.


Materiál pro reklamu (obrázek = JPG / JPEG2000, animace či video = MPEG4 / AVI) je nutno dodat ve dvou obrazových formátech. Ve formátu FLAT (1998 x 1080 px) a SCOPE (2048 x 858 px).

 

Kontakt:
Dominik Seidl
Městské kulturní centrum Poděbrady
Jiřího náměstí 1/I
290 01 Poděbrady
Tel.: +420 605 244 786
E-mail: seidl@ipodebrady.cz

 

 

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1/I
PODĚBRADY
TELEFON:  +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY