KALENDÁRIUM 2020

 

LEDEN

 

1. 1. Novoroční šlapanda, tradiční akce KČT, sraz u nádraží ČD od 13:00 do 14:00
1. 1. Novoroční ohňostroj z ostrova, 17:00
18. 1. Nerf turnaj, DDM Symfonie, 8:30–16:00
18. 1. Bohemia Aerobic Tour, finále republikové soutěže, Sokolovna
25. 1. Lednové výtvarné dílny + přednáška Zerowaste, DDM Symfonie

1. 1.

Novoroční šlapanda, tradiční akce KČT, sraz u nádraží ČD od 13:00 do 14:00

 

1. 1.

Novoroční ohňostroj z ostrova, 17:00

 

18. 1.

Nerf turnaj, DDM Symfonie, 8:30–16:00

 

18. 1.

Bohemia Aerobic Tour, finále republikové soutěže, Sokolovna

 

25. 1.

Lednové výtvarné dílny + přednáška Zerowaste, DDM Symfonie

 

 

ÚNOR

 

7. 2.

Reprezentační ples města Poděbrady, Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, 20:00

 

8. 2.

Střelecké závody, Hostinec Na Návsi, Pátek

15. 2.

Zimní Kouty fest, zimní verze hudebního festialu Kouty fest, Restaurace v pivovaře, Poděbrady (www.koutyfest.cz)

15. 2.

Přednolhotský masopust, Přední Lhota

 

15. 2.

Bleška, bleší trh, prostor pro lokální výrobce, DDM Symfonie

 

16. 2.

Únorová výtvarná neděle, DDM Symfonie

 

19. 2.

Hudební vystoupení ZUŠ O. Vondrovice – populární zpěv „Kdyby tisíc klarinetů“, Divadlo Na Kovárně, 18:00

 

22. 2.

22. Lázeňský ples a Kolínský Big Band s Erikou Stárkovou, Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, 19:00

 

BŘEZEN

 

1. 3.

Galavečer boxu, 8. ročník, Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, 18:00

 

4. 3.

Den Poděbrad, 548. výročí povýšení Poděbrad na město, předávání městských cen

 

6. 3.

Beseda s Jiřím Suchým, kavárna Viola, 15:30

 

6. 3.

Koncert Jiří Suchý a Semafor, Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, 19:00

 

8. 3.

O srdce Symfonie, střelecké závody, vzduchová puška vleže, DDM Symfonie

 

9.–20. 3.

Výstava ArtMap Nantes – Poděbrady, Galerie G18, pořadatel: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

 

12. 3.

Večer na knihamol, vystoupení Polabských básníků, Městská knihovna – pobočka Žižkov, 18:30

 

18. 3.

Absolventský koncert a výstava ZUŠ O. Vondrovice, Divadlo Na Kovárně, 18:00

 

21. 3.

Poděbradská cvička, závod ve sportovní gymnastice, Sokolovna

 

21. 3.

Březnová výtvarná sobota, DDM Symfonie

 

24. 3.

Václav Větvička s Janou Rychterovou, Městská knihovna, 18:00

 

25. 3.

Den otevřených dveří na ZŠ T. G. Masaryka ve Školní ulici, 14:00–17:00

 

26. 3.

Den otevřených dveří na ZŠ T. G. Masaryka na Žižkově, 14:00–17:00

 

27. 3.

Noc s Andersenem, Městská knihovna, 18:00

 

28. 3.

Velikonoční Symfonie, 9:00–16:00

DUBEN

 

2. 4.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise pro seniory, pořadatel: ZO SPCCH Poděbrady, místo: DDM Symfonie, 11:30

 

4. 4.

Mezinárodní mistrovství ČR v chůzi, 88. ročník, Lázeňská kolonáda

 

4. 4.

Zlatý píst, odpolední setkání pro veřejnost se zájmem o automobilismus

 

10. 4.

Středočeský tančení pohár, DDM Symfonie

 

10. 4. – 15. 11.

Jiří z Poděbrad a jeho rodiště?, výstava, Polabské muzeum

 

11. 4.

Dancefonie, otevřená amatérská taneční soutěž, DDM Symfonie

 

11.–12. 4.

Pohár Bohemia, závody jachet, Jezero

 

18. 4.

Jarní jezdecké závody, JK Obora

 

18.–19. 4.

Řezbářský kurz Martina Vodičky, DDM Symfonie

 

18.–19. 4.

Toušeňský pohár, závody jachet, Jezero

 

21. 4.

Krajské kolo soutěže jazzových a tanečních orchestrů ZUŠ, Divadlo Na Kovárně, 8:00

 

21. 4.

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa, 14:00

 

22. 4.

Den Země

 

23. 4.

Gastro Poděbrady, 14. ročník soutěžní gastropřehlídky učňovských škol s mezinárodní účastí Kongresové centrum Lázeňská kolonáda

 

23.–26. 4.

Poděbradské dny poezie, 58. ročník festivalu, Divadlo Na Kovárně

 

24. 4.

Čarodějnice, stanoviště s úkoly pro děti, DDM Symfonie

 

25. 4.

Župní přebory v sokolské všestrannosti – ve šplhu a sportovní gymnastice, Sokolovna

 

30. 4.

Pálení čarodějnic, SDH Přední Lhota

 

30. 4.

Pálení čarodějnic, SDH Velké Zboží

 

KVĚTEN

 

2. 5.

Jarní jezdecké skokové závody, Stáj 3K Přední Lhota

 

12.–13.,15. 5.

ZUŠ Open, Divadlo Na Kovárně

 

15. 5.

Symfonická kláda, divadelní přehlídka kroužků dramatické výchovy, DDM Symfonie

 

15.–17. 5.

Zahájení lázeňské sezóny, Lázeňská kolonáda

 

17. 5.

Run For Help, 6. ročník charitativního běhu, start u hotelu Golfi

 

20. 5.

Listování, Městská knihovna, 10:00–13:30

 

23. 5.

Kouty fest 2020, 3. ročník multi žánrového hudebního festivalu na letišti "Blata"  v Koutech u Poděbrad (www.koutyfest.cz)

 

23. 5.

Poděbradské dračí srdce, závody dračích lodí, Jezero

 

23.–24. 5.

Fichtlení, setkání majitelů malých motocyklů a mopedů, zejména motocyklů Jawa 50

 

24. 5.

Poděbradský triatlon

 

25. 5.

Vystoupení kroužků DDM Symfonie, Divadlo Na Kovárně

 

26. 5.

Koncert pěveckého sboru Mamáter, Havířský kostelík, 18:00

 

28. 5.

Petr Čornej: Jiří z Poděbrad – Král dvojího lidu, přednáška, Městská knihovna, 18:00

 

30. 5.

Den dětí, ostrov plný pokusů, pořádá DDM Symfonie, Ostrov 10:00–16:00

 

30. 5.

School Food Fest, 3. ročník gastronomického festivalu, Lázeňská kolonáda

 

31. 5.

Bohemia Aerobic Tour, finále republikové soutěže, hala Bios

 

ČERVEN

 

5. 6.

Noc kostelů, modlitebny a kostely poděbradských církví

 

5. 6.

OFF Poděbrady 2020 (Online filmový festival), Zámecký biograf, pořadatel EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

 

5–6. 6.

Slavnosti krále Jiřího, 600. výročí narození, Louka u Jezera

 

10. 6.

Letní koncert pěveckého sboru Sedmikráska při ZŠ T. G. Masaryka, Lázeňská kolonáda, 18:00

 

10.–24. 6.

MIXER, výstava studentské tvorby, Galerie G18, pořadatel: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

 

11. 6.

Hasičské slavnosti, Velké Zboží

 

13. 6.

Polabský pohár, střelecké závody, Sportovní střelnice Poděbrady

 

13.–14. 6.

Mistrovství ČR mažoretek, Lázeňská kolonáda

 

15. 6.

Kouzlo slova, vystoupení žáků LDO, ZUŠ O. Vondrovice, Divadlo Na Kovárně, 18:00

 

15.–19. 6.

Cirkus Happy Kids, týdenní program pro poděbradské děti, který vyvrcholí jejich vystoupením v opravdovém cirkusovém šapitó, pořádá DDM Symfonie

 

20. 6.

Hravé odpoledne – dětský den, Přední Lhota

 

22.–24. 6.

Sněhurka, závěrečné představení žáků tanečního oboru ZUŠ O. Vondrovice, Divadlo Na Kovárně, 18:00

 

27. 6.

Mezinárodní turnaj v basketbalu 3na3, Lázeňská kolonáda

 

ČERVENEC

 

5. 7.

Evropský šampionát vozítek s pedály, Lázeňská kolonáda

 

11. 7.

Barvy léta, hudební festival, Jezero

 

11. 7.

Letní jezdecké závody, Stáj 3K Přední Lhota

 

17.–19. 7.

Poděbradské swingování, 9. ročník jazzového a swingového festivalu, Lázeňská kolonáda

 

18. 7.

Jezerní smeč, nohejbalový turnaj trojic, Jezero

 

23.–28. 7.

KafíčkoTek, streetfestival

 

25.–26. 7.

Cena města Poděbrady, jezdecké závody, JK Obora

 

 

 

SRPEN

 

1.–2. 8.

Team Racing Poděbrady, závody jachet, Jezero

 

15. 8.

Pouťová zábava, SDH Velké Zboží

 

15.–16. 8.

Velká cena Poděbrad, střelecké závody, Střelnice Poděbrady

 

27.–30. 8.

Soundtrack, festival filmové hudby, 4. ročník

 

29.–30. 8.

Hurá do školy, závody jachet, Jezero

 

ZÁŘÍ

 

5. 9.

Narozeniny Rádia Region, Lázeňská kolonáda

 

5. 9.

Podzimní jezdecké závody, Stáj 3K Přední Lhota

 

6. 9.

O pohár starosty města, galaodpoledne boxu, 4. ročník, Jiřího náměstí, 14:00

 

5.–6. 9.

Štít města Poděbrady, závody jachet, Jezero

 

10.–13. 9.

FEMAD, 49. ročník Festivalu mladého amatérského divadla, Divadlo Na Kovárně

12. 9.

Běh barev, 3. ročník dobročinné akce na podporu Centra pro všechny v Nymburce. Start 10.00 na Lázeňské kolonádě. (www.behbarev.cz)

 

18.–19. 9.

Digitechvěda, DDM Symfonie

 

19. 9.

GlorietFest, benefiční multižánrový festival na zahradě evangelické fary u altánu Gloriet

 

19. 9.

Tour de Poděbrady, pěší turistika: 5, 10, 20, 30 km, cyklo: 40, 60 km, start na nádraží ČD od 7:00 do 10:00

 

19.–20. 9.

Dny evropského dědictví

 

22. 9.

23. ročník benefičního koncertu „Pro Vážku“, Divadlo Na Kovárně, 18:00

 

25. 9.

Noc sokoloven, večer otevřených dveří poděbradské sokolovny

 

ŘÍJEN

 

2.–4. 10.

Garde a Rapid sraz, setkání majitelů vozů Škoda Garde a Rapid, soutěž elegance, orientační soutěž, jízda pravidelnosti a rychlostní zkoušky

 

3. 10.

Podzimní jezdecké závody, JK Obora

 

8. 10.

Památný den sokolstva, připomínka památky tisícovek sokolek a sokolů, kteří obětovali své životy za svobodu a demokracii, Sokolovna

 

 

 

LISTOPAD

 

6. 11.

Světýlková cesta, stezka pro děti s úkoly, DDM Symfonie, 15:30

 

7. 11.

Lampiónový průvod, Přední Lhota, 17:00

 

10. 11.

Ivo Šmoldas, beseda, Městská knihovna, 18:00

 

11. 11.

Svatomartinské trhy, cimbál, svatomartinská vína, 1. zámecké nádvoří

 

11. 11.

Den válečných veteránů, 2. zámecké nádvoří

 

28. 11.

Vánoční Symfonie: jarmark, mikulášská nadílka, peklo, tvořivé dílničky pro děti, 9:00–16:00

 

29. 11.

Rozsvícení poděbradských vánočních stromů na Jiřího náměstí a na Žižkově, zahájení adventních trhů

 

30. 11.

Rozsvícení vánočního stromu u ZŠ T. G. Masaryka s vánočním programem,16:00

 

PROSINEC

 

1. 12.

Vánoční koncert ZUŠ O. Vondrovice, Divadlo Na Kovárně, 18:00

 

4. 12.

Průvod čertů z Jiřího náměstí do DDM Symfonie, 17:00

 

4. 12.

Čertovská diskotéka, DDM Symfonie, 17:30–19:30

 

5. 12.

Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou, Přední Lhota

 

9. 12.

Vánoční koncert pěveckého sboru Sedmikráska, Divadlo Na Kovárně, 17:00

 

14.–16. 12.

Taneční nadílka ZUŠ O. Vondrovice, Divadlo Na Kovárně, 18:00

 

17. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise pro seniory, pořádá ZO SPCCH, místo konání DDM Symfonie

 

24. 12.

Půlnoční pod širým nebem, Jiřího náměstí, 22:30

 

31. 12.

Silvestrovská AOS, zábavná automobilová orientační soutěž pro veřejnost

 

31. 12.

Silvestrovský běh pro zdraví a pro radost, Lázeňská kolonáda

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1/I
PODĚBRADY
TELEFON:  +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY