BOZP

 

ZDENĚK HELICH
- Certifikovaný Auditor systému managementu BOZP dle specifikace OHSAS 18 001
- Certifikovaný specialista BOZP
- Odborně způsobilá osoba Požární ochrany
- Koordinátor BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
- Expert BOZP a PO pro poradenství dle specifikace OHSAS 18 001

Oseček 43
289 41 Pňov-Předhradí
Tel: 608 320 246
E-mail: helich@volny.cz
Web: www.helich.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1/I
PODĚBRADY
TELEFON:  +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY